SilverQuinns styrelse 2018 - 2019

 

Ulla Mitts, ordförande < ulla.mitts (at) outlook.com >
Birgitta Lieskoski, viceordförande <gittalieskoski (at) gmail.com>
Gunnel Granlid, sekreterare < gunnel.granlid (at) netikka.fi >
Margareta Hansson, kassör < magga.hansson (at) gmail.com >
Eivor Gull,  < eivor.gull (at) netikka.fi>
Solveig Hildén, värdinna <solveig.hildén (at) netikka.fi >
Carl-David Wallin, dirigent <wcarldavid (at) gmail.com  >