Noomi Elfving

Noomi Elfving har varit verksam som musiklärare och kördirigent i Karis, Korsholm och Vasa medborgar/arbetarinstitut. Hon har varit förbundsdirigent i VSMF (Vasabygdens Sång och Musikförbund), för FSK (Finlands Svenska Körförbund) och för FSD (Finlands Svenska Damkörsförbund) och dessutom genom åren varit dirigent för över 20-talet körer. Noomi avgick som körens dirigent våren 2016. Ett stort tack till Noomi!

Noomi Elfving

CARL-DAVID WALLIN

Carl-David Wallin leder kören sedan hösten 2016.