Kriterier

  • Körvana

  • Vilja att satsa på kvalitet

  • Kunna öva och uppträda på dagtid

  • Intresse att ge konserter och delta i sångarresor


Vi satsar på

  • Social gemenskap och sångarglädje

  • Att öva in gamla sånger men också lära in nytt, t ex att låta kompositörer skriva sånger och arrangemang speciellt för kören

  • Stretchning, tonbildning

  • Att visa på att också äldre kan lära sig sångerna utantill

  • Att uppträdandet skall se bra ut, både ifråga om klädsel, uppställning och intåg

SilverQuinns

Kören SilverQuinns startade hösten 2000 som en kurs i Vasa arbis. Kören skulle bli en förlängning av den redan fungerande damkören QuinnTon och rikta sig till 60+are, som redan avslutat sin arbetskarriär. 16 sångare mötte upp till den första övningen, snart blev vi 20. De senaste åren har antalet körsångare varierat mellan 20 och 30. Våren 2024 består kören av 15 sångare, fördelade på 3 – 4 stämmor.  Vi övar i Vasa arbis musiksal tisdagar kl. 12-13.30 och följer institutets terminer. Kördagar och extra övningar ordnas efter behov.

Körens dirigent och konstnärliga ledare fr o m hösten 2016 är Carl-David Wallin.

 
Metodistkyrkan