19.11.23 Konsert tillsammans med Oravais manskör kl 15 på Arbis

5.12.23 Sång på Fylgia kl 13.30

 

 

 

 

Inga händelser på kommande